|Archív pro‘Portfolio Category’

Denso Manufacturing Czech

Webová aplikace pro správu obalů. Komunikace se zákazníkem, návrh, vývoj a servis intranetové webové aplikace pro správu obalových materiálů Systém využíván několika evropskými pobočkami pro správu obalových informací k produktům jednotlivých závodů. Technologie: PHP, MySQL, MSSQL, Zend Framework, PEAR, jQuery

Pokračuj